fbpx
 

Analyser

Analyser för din hälsas skull

Ibland behöver man ge kroppen lite extra omtanke

Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö.

Man skulle kunna tro att en hårmineralanalys (HMA)är en analys som berättar sanningen om din hårkvalitét. Så är det inte, istället får du reda på kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. I USA säger man ”Hair mineral tissue analysis”, vilket kanske ger en tydligare beskrivning av analysen. Det är en analys som med mycket exakta metoder mäter halten av mineraler i hårvävnaden. Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen. Det återspeglar också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan vi få veta en hel del om bland annat ämnesomsättningen. Med en analys går bland annat att se insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen. Trace Elements, Inc (TEI), som är laboratoriet som gör hårmineralanalyserna, har en enorm databas som bygger på erfarenhet från flera miljoner analyser. Med hjälp av den har de skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa. Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska. Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt. Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk. Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska. FÖRDELAR MED HÅRMINERALANALYS En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium. Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen. Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer. En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov som bara visar status just den sekund du tar provet, och ett urinprov som bara mäter vilka och hur mycket mineral som utsöndras just då. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild. I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven. I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

Vävnadsmineralanalys är en vedertagen analysmetod för att bland annat fastställa näringsstatus och exponering av giftiga mineraler (tungmetaller). Som underlag till analysen krävs ett vävnadsprov. Detta vävnadsprov ger bäst resultat vid användandet av hår, vilket gör att denna analysmetod också kallas för hårmineralanalys. Under hårets tillväxtfas, då håret formas och når hudytan, exponeras håret för olika beståndsdelar som finns tillgängliga i kroppens interna miljö. Håret ackumulerar dessa beståndsdelar, bland annat mineraler, och när håret sedan når hudytan hårdnar det yttre lagret av hårstrået och beståndsdelarna kapslas in. På detta sätt förser håret oss med en bild av kroppens interna miljö under denna tidsperiod. Håret blir en förteckning över kroppens näringsstatus. Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver en mycket avancerad analysmetod. Denna analysmetod används som ett hjälpmedel för att upptäcka mineralbrister, mineralöverskott och/eller biokemiska obalanser. Hårmineralanalysen ger hårmineralanalysterapeuter indikationer gällande långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller. Vi mycket stolta över att samarbeta med Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalys. Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter. Tolkningen är baserad på analysresultatet och forskning som genomförts av Dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements. Laboratoriets analysresultat, vilket presenteras i den omfattande analysrapporten, skall inte betraktas som diagnostiskt utan endast som en extra informationskälla till den som utför analysen.